Welkom by Lewe en Oorvloed

 

Jesus het gesê:  „ . . . Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” (Joh 10:10b)

Die Amplified Version stel dit baie mooi:  „ . . . I came that they may have and enjoy life, and have it in abundance [to the full, till it overflows].”

Meeste van ons dink egter dat hierdie net op ons geestelike lewe van toepassing is, wat nie die volle waarheid is nie.  God het ons volkome geskape en ek glo met my hele hart dat ons hemelse Vader wil hê dat ons volkome oorvloedige lewe moet ervaar in elke aspek van ons menswees en daarom gaan ons op hierdie webwerf nie net oor die geestelike aspek van ons lewens berig nie maar oor elke aspek van ons menswees.

Die doel van hierdie webwerf is om ons te help groei en in die proses oorvloedige lewe in elke aspek van ons menswees te ervaar.